Tag: Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19

HomeTagsAntibody Cocktail ยารักษา COVID-19
spot_img

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19

ความหวังใหม่กับ Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่กับการพลิกฟื้นวิกฤตโรคระบาด ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างหนัก บวกกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถึงขั้นที่สาธารณสุขต้องปรับแนวทางการรักษา มาใช้วิธี Home & Community...