Tag: เด็กติดน้ำหวาน

HomeTagsเด็กติดน้ำหวาน
spot_img

เด็กติดน้ำหวาน…เปลี่ยนพฤติกรรมก่อนสายเกินไป

เด็กติดน้ำหวาน...เปลี่ยนพฤติกรรมก่อนสายเกินไป                                                                                                                                                               โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ             พฤติกรรมติดหวาน หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ยังคงเป็นปัญหาในเด็กวัยเรียน ทำให้มีความเสี่ยง    เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ...