Tag: ภูมิคุ้มกัน

HomeTagsภูมิคุ้มกัน
spot_img

โปรตีนและวิตามินดีที่คุณได้รับในแต่ละวัน เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วหรือยัง?

ตัวเลขอายุที่เพิ่มมากขึ้น มักตามมาด้วยปัญหาสุขภาพที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย 40 ปีขึ้นไป หลายคนมักมีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารของร่างกายที่ลดลง โดยเฉพาะโปรตีน รวมไปถึงการได้รับวิตามินดี...