Tag: การใส่สายอาหารทางหน้าท้อง

HomeTagsการใส่สายอาหารทางหน้าท้อง
spot_img

การใส่สายอาหารทางหน้าท้อง

“การใส่สายอาหารทางหน้าท้อง” อีกหนึ่งวิธีสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินอาหารทางปากได้ การเจ็บป่วยจนทำให้ไม่สามารถกินอาหารทางปากได้จะทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนตามมา การใส่สายอาหารเพื่อให้สารอาหารลงสู่กระเพาะอาหารโดยตรงจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ซึ่งวิธีที่เราเห็นกันบ่อย ๆ คือ การสอดสายอาหารทางจมูก แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ได้สะดวกและยังเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องใส่สายอาหารเป็นเวลานาน นั่นคือ...