Tag: กระชายขาว

HomeTagsกระชายขาว
spot_img

“กระชายขาว” สมุนไพรไทยยอดนิยม

มาพร้อมสรรพคุณเด่น เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย  ทุกวันนี้ยอดการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มสูงอยู่ เป็นผลสืบเนื่องจากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ ทำให้เชื้อรุนแรงขึ้นและแพร่ระบาดง่ายกว่าเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดต่อจากคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการมีตัวช่วยที่ดี จะช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสได้...