สุขภาพเด็ก

เด็กนอนดึก ความจำไม่ดี

ผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยคอลเลจ สอนดอง ประเทศอังกฤษ พบว่าเด็กที่นอนดึกจะส่งผลให้ความทนทานและสมาธิ ในการอ่านและการติดคำนวณอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับเด็กที่เข้านอนเร็ว จากการวิจัยโดยศาสตราจารย์อแมนดา แซกเกอร์ ซึ่งดีพินในวารสารระบาดวิทยาและอนามัยชุมชน...

โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Discaso)

เกิดจากการ ที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ การดื่มน้ำเย็น อมน้ำแข็ง หรือคิดเชื้อไวรัสหลายชนิด ติดต่อได้ง่ยโดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง...

พัฒนาการได้ยินให้ลูกน้อย

ทารกเริ่มดันได้ยินครั้งแรกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ หลังจากคลอดแล้วการได้ยินจะยิ่งพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกน้อยควรได้รับการตรวจสอบหลังคลอดว่ามีระบบการได้ยินที่สมบูรณ์หรือไม่ หากแพทย์แจ้งการได้ยินไม่มีปัญหาคุณแม่ก็ควรกระตุ้นพัฒนาการลูกตามวัยแรกเกิด กระตุ้นด้วยการร้องเพลงกล่อมลูก การใช้ของเล่นมีเสียงเขย่าให้ลูกฟัง และที่ได้ผลดีต่อการพัฒนาการได้ยินและสมองด้วยคือการพูดคุยกับทารกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน...