ยารักษาโรค

มวลกระดูก ‘หาย’ จาก ‘ลองโควิด’

มวลกระดูก ‘หาย’ จาก ‘ลองโควิด’ ผลร้ายหลังหายป่วย และวิธีป้องกันที่ต้องรู้ ทุกๆ วันเรามักได้เห็นอินโฟกราฟิกแสดงตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้หายป่วย จากอาการของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)             ซึ่งหลายคนเข้าใจดีว่า ความกังวลของโรคนี้คือการมีตัวเลขสีแดง...

อินเตอร์ ฟาร์มา แนะนำ 10 ยาสามัญประจำบ้าน

ที่ทุกบ้านต้องมีเพิ่มความอุ่นใจสไตล์ New Normal ในช่วงนี้หลายๆ คน คงกำลังกักตัวทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค Covid-19 แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังต้องออกไปเสี่ยงอย่างเลี่ยงไม่ได้ แถมช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนที่อากาศทั้งเย็นและชื้นมากกว่าปกติ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยกันได้ง่าย...

ยาพาราเซตามอล ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

ยาพาราเซตามอล ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด...