มาตรการคลายล็อกดาวน์

แม้จะมีมาตรการคลายล็อกดาวน์แต่การป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ โดยเฉพาะการปรับตัวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ต้องอยู่ร่วมกับ COVID-19 เราจึงมี 10 ข้อแนะนำ Universal Prevention เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังคลายล็อกดาวน์ให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติดังต่อไปนี้

1 ) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
2 ) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน เว้นแต่กรณีจำเป็น
3 ) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
4 ) สวมหน้ากากอนามัยและสวมทับด้วยหน้ากากผ้า
5 ) เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมถึงใบหน้า ตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น
6 ) ล้างมือให้บ่อยด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
7 ) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย
8 ) แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9 ) เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ทานอาหารแยกสำรับ
10 ) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง อาจสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือมีอาการ ควรรับการตรวจด้วย ATK เพื่อยืนยันเบื้องต้นว่าติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ หรือเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ไม่ประมาทการ์ดอย่าตกกันนะคะ โควิดยังอยู่กับเราอีกนาน ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ