พัฒนาการได้ยินให้ลูกน้อย

ทารกเริ่มดันได้ยินครั้งแรกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ หลังจากคลอดแล้วการได้ยินจะยิ่งพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกน้อยควรได้รับการตรวจสอบหลังคลอดว่ามีระบบการได้ยินที่สมบูรณ์หรือไม่ หากแพทย์แจ้งการได้ยินไม่มีปัญหาคุณแม่ก็ควรกระตุ้นพัฒนาการลูกตามวัยแรกเกิด กระตุ้นด้วยการร้องเพลงกล่อมลูก การใช้ของเล่นมีเสียงเขย่าให้ลูกฟัง และที่ได้ผลดีต่อการพัฒนาการได้ยินและสมองด้วยคือการพูดคุยกับทารกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ร่าเริง และอารมณ์ดี เปิดเพลงให้ลูกน้อยฟังระหว่างวันหรือช่วงนอนหลับ ซึ่งควรเป็นเพลงฟังสบาย ไม่ดังเกินไป จังหวะไม่เร่งเร้าเกินไปและไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งวันเดือนที่ 4 เป็นต้นไป การได้ยินเสียงของลูกจะสร้างปฏิกิริยาสะท้อนกลับ เป็นการฝึกเปล่งเสียงที่ลูกน้อยได้ยินและจดจำได้เดือนที่ 6 เป็นต้นไป ลูกจะเริ่มเลียนแบบดำที่ได้ยินชัดขึ้นโดยเฉพาะตัว ม และ ป หากลูกมีการได้ยินที่ดีเท่าไร การสื่อสารก็จะดีตามไปด้วยในทุกช่วงวัยคุณแม่ควรสังเกตและหมั่นตรวจสอบการได้ยินของลูกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง เสียงจากธรรมชาติเบาๆเสียงวัตถุตกลงพื้น เสียงดนตรี เพื่อดูปฏิกิริยาลูก หากนานวันเข้าลูกน้อยไม่มีปฏิกิริยากับเสียง ควรกระตุ้นบ่อยๆ หรือหากไม่แน่ใจว่าลูกมีการได้ยินบกพร่อง สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันที